język polski

język niemiecki

TEATR W SZKOLE

By:

"rozwin±ć u aktora-amatora proste możliwo¶ci stwarzania wyrazu i nastroju zamierzonego przez poetę"


Warsztaty kształtowania umiejętno¶ci teatralnych, i nie tylko...


studya@studya-wyrazu.pl